Rapport.Top

 

Moduł oprogramowania do analizy rozmów telefonicznych.

 

Rapport

 

Rapport (fr rapport z rapporter - zwracać, przywrócić.) - Termin w psychologii, który ma kilka znaczeń pokrewnych; oznacza to ustanowienie kontaktu zaufania, w tym miara zaufania i wzajemnego zrozumienia z osobą lub grupą osób, a także sam stan takiego kontaktu.

SKZ (stopień kontaktu zaufania)

 

Moduł oprogramowania do analizy rozmów telefonicznych "Rapport" obsługuje zapisy telefoniczne z contact center. Wynikiem analizy dwukanałowego pliku audio jest najważniejszy parametr komunikacji - stopień kontaktu zaufania (SKZ) między pracownikiem (operatorem) a klientem. SKZ określa się od 0% do 100% i jest końcowym złożonym parametrem, obejmującym analizę rozmów jako pracownika (operatora), tak i klienta. Podczas analizy pliku dźwiękowego są określone charakterystyki mowy (tempo, pauza, intonacja, moc), które są wstępnymi danymi do obliczania SKZ.

SKZ jest bezpośrednio skorelowany z takimi parametrami jak:

- Stopień zadowolenia klientów z jakości usług.
- Stopień zainteresowania klientów z usług i produktów firmy.
- Poziom wyszkolenia zawodowego pracownika (operatora) call-center.